در صورت ثبت سفارش قبل از ساعت 11 صبح، بسته شما همان روز تحویل پست می گردد و در صورت ثبت سفارش بعد از ساعت 11 صبح، روز آینده تحویل پست خواهد شد. حداقل زمان بارگذاری کد رهگیری در این صفحه، 24 ساعت خواهد بود. شما می توانید کد رهگیری مرسوله خود را، با توجه به تاریخ ثبت سفارش در صفحات معین شده پیدا کنید و در وب سایت رسمی پست جمهوری اسلامی ایران، مرسوله خود را پیگیری نمایید.