تور آبشار پلکانی ریوو و ساحل

تماس بگیرید

  • اتوبوس مجهز و درجه یک
  • یک وعده صبحانه ویژه
  • بیمه سفر گروهی
  • لیدر کارت دار رسمی و لیدر محلی
  • مجوز رسمی از وزارت گردشگری و ثبت سامانه وزارت
  • احیانا هزینه برنامه اضافه و حمل و نقل محلی بر عهده گردشگر می باشد.